Хөтөлбөр

 Даваа гараг 2019.08.19

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:306:40Масс академи үзүүлж байна
6:407:35Баримтат кино
7:358:45Түүхийн жимээр цуврал 1
8:459:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
9:009:55Олон ангит уран сайхны кино /давталт/
9:5510:05Масс академи үзүүлж байна
10:0510:25Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:2510:35Масс академи үзүүлж байна
10:3510:45Бест буйдан үзүүлж байна.
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:30Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
12:3012:40Масс академи үзүүлж байна
12:4012:45Хөгжмийн завсарлага
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:40Масс академи үзүүлж байна
13:4013:45Хөгжмийн завсарлага
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2014:35Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
14:3514:45Масс академи үзүүлж байна
14:4515:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
15:0016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:3018:40Масс академи үзүүлж байна
18:4018:50Бест буйдан үзүүлж байна.
18:5019:20Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
19:2020:30Миний охин СуЁн ОАУСК 2-р анги
20:3021:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:0021:05Таван толгой түлш үзүүлж байна.
21:0521:15Масс академи үзүүлж байна
21:1523:00Монголын уран сайхны кино
23:0023:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
23:306:00Эфир завсарлав

Мягмар гараг 2019.08.20

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:356:45Масс академи үзүүлж байна.
6:457:50Баримтат кино
7:508:00Масс академи үзүүлж байна.
8:008:45Түүхийн жимээр цуврал 2
8:459:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
9:0010:00Миний охин СуЁн ОАУСК 2-р анги давталт
10:0010:10Масс академи үзүүлж байна.
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Масс академи үзүүлж байна.
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:35Амрыг эрэе- ЦЕГ-с бэлтгэв /давталт/
12:3512:45Масс академи үзүүлж байна.
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:40Масс академи үзүүлж байна.
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2014:35Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
14:3514:45Масс академи үзүүлж байна.
14:4515:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
15:0016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна.
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:3518:45Масс академи үзүүлж байна.
18:4519:20Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
19:2020:30Миний охин СуЁн ОАУСК 3-р анги
20:3021:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:0021:10Масс академи үзүүлж байна.
21:1021:15Таван толгой түлш үзүүлж байна.
21:1521:25Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна – 19001950 үзүүлж байна
21:2523:00Монголын уран сайхны кино
23:0023:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
23:306:00Эфир завсарлав

Лхагва гараг 2019.08.21

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:356:45Масс академи үзүүлж байна
6:457:40Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд үзүүлж байна
7:407:50Масс академи үзүүлж байна
7:508:45Түүхийн жимээр цуврал 3
8:459:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
9:009:55Миний охин СуЁн ОАУСК 3-р анги давталт
9:5510:05Масс академи үзүүлж байна
10:0510:25Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:2510:35Масс академи үзүүлж байна
10:3510:45Бест буйдан үзүүлж байна.
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнэс амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:35Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
12:3512:45Масс академи үзүүлж байна
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:35Хөгжмийн завсарлага
13:3513:45Масс академи үзүүлж байна
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2014:35Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
14:3514:45Масс академи үзүүлж байна
14:4515:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
15:0016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:3518:45Масс академи үзүүлж байна
18:4518:55Бест буйдан үзүүлж байна.
18:5519:20Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
19:2020:30Миний охин СуЁн ОАУСК 4-р анги
20:3021:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:0021:10Масс академи үзүүлж байна
21:1021:15Таван толгой түлш үзүүлж байна
21:1521:25Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна 19001950 үзүүлж байна.
21:2523:15Уран сайхны кино
23:1523:45Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
23:456:00Эфир завсарлав

Пүрэв гараг 2019.08.22

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6.356:45Масс академи үзүүлж байна
6:457:30Баримтат кино
7:308:10Түүхийн жимээр цуврал 4
8:108:20Масс академи үзүүлж байна
8:208:45Хүүхэлдэйн кино
8:459:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
9:0010:00Миний охин СуЁн ОАУСК 4-р анги давталт
10:0010:10Масс академи үзүүлж байна
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Масс академи үзүүлж байна
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45хөгжмийн засварлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:30Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
12:3012:40Масс академи үзүүлж байна
12:4012:45хөгжмийн засварлага
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Масс академи үзүүлж байна
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2014:35Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
14:3514:45Масс академи үзүүлж байна
14:4515:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
15:0016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:4018:50Масс академи үзүүлж байна
18:5019:20Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
19:2020:30Миний охин СуЁн ОАУСК 5-р анги
20:3021:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
21:0021:05Масс академи үзүүлж байна
21:0521:15Таван толгой түлш үзүүлж байна.
21:1521:25Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна – 19001950 үзүүлж байна
21:2522:25Засаг цаг – Сэргэлт
22:250:00Монголын уран сайхны кино
0:000:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:306:00Эфир завсарлав

Баасан гариг 2019.08.23

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
6:356:45Масс академи үзүүлж байна
6:457:20Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд үзүүлж байна
7:207:50Хүүхэлдэйн кино
7:508:00Масс академи үзүүлж байна
8:008:45Түүхийн жимээр цуврал5
8:459:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
9:0010:00Миний охин СуЁн ОАУСК 5-р анги
10:0010:10Масс академи үзүүлж байна
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Масс академи үзүүлж байна
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн засварлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:30Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
12:3012:40Масс академи үзүүлж байна
12:4013:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Масс академи үзүүлж байна
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Хүрээлэн төсөл үзүүлж байна
14:2014:35Хөгжмийн засварлага
14:3514:45Масс академи үзүүлж байна
14:4515:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
15:0016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Хошин шогийн шилдэг номерууд
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:3018:40Масс академи үзүүлж байна
18:4018:50Бест буйдан үзүүлж байна
18:5019:20Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
19:2020:30Миний охин СуЁн ОАУСК 6-р анги
20:3020:40Масс академи үзүүлж байна
20:4022:30Монгол тулгатны зуун эрхэм – Даши Намдаков
22:3022:40Масс академи үзүүлж байна
22:400:00Монголын уран сайхны кино
0:006:00Эфир завсарлана.

Бямба гараг 2019.08.24

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:356:45Масс академи үзүүлж байна.
6:458:50Тоглолтын цаг
8:509:00Масс академи үзүүлж байна.
9:009:30Хүүхэлдэйн кино
9:3010:00Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
10:0010:10Масс академи үзүүлж байна.
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Масс академи үзүүлж байна.
10:4511:25Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:2512:00Араг продакшн үзүүлж байна
12:0012:40Шуумал буюу цутгуур
12:4012:50Масс академи үзүүлж байна.
12:5013:00Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна 1900-1950 үзүүлж байна
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:40Масс академи үзүүлж байна
13:4015:00Дээд хэмжээ МУСК
15:0016:30Хурдан морьны уралдаан
16:3016:40Масс академи үзүүлж байна
16:4017:20Шүтээн зураг
17:2018:00Хошин шогийн шилдэг номерууд
18:0018:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:4018:50Масс академи үзүүлж байна
18:5019:15Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:1519:45Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
19:4520:00Масс академи үзүүлж байна
20:0020:30Баллуур нэвтрүүлэг
20:3020:40Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна 1900-1950 үзүүлж байна
20:4021:00Хөгжмийн завсарлага
21:0021:10Масс академи үзүүлж байна.
21:1023:10Уран сайхны кино
23:100:20Монгол тулгатны зуун эрхэм
0:206:00Эфир завсарлав

Ням гараг 2019.08.25

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд үзүүлж байна
6:356:45Масс академи үзүүлж байна
6:457:30Баримтат кино
7:308:10Хүүхэлдэйн кино
8:108:20Масс академи үзүүлж байна
8:209:00Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
9:0010:00Хошин шогийн шилдэг номерууд
10:0010:10Масс академи үзүүлж байна
10:1010:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3010:40Масс академи үзүүлж байна
10:4011:20Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:2012.50Монголын уран сайхны кино
12:5013:00Масс академи үзүүлж байна
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:40Масс академи үзүүлж байна
13:4014:10Араг продакшн үзүүлж байна
14:1014:40Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
14:4015:00Масс академи үзүүлж байна
15:0016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна
16:4517:00Хүрээлэн төсөл
17:0017:30Хошин шогийн шилдэг номерууд
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:3018:40Масс академи үзүүлж байна
18:4019:10Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
19:1019:40Амрыг эрэе- ЦЕГ-с бэлтгэв
19:4020:10Баллуур нэвтрүүлэг
20:1022:00Монгол тулгатны зуун эрхэм
22:000:00Дуулиант хэрэг цуврал
0:006:00Эфир завсарлав
error: Хамгаалагдсан